WhatsApp Group Join Now
Telegram Group (3.1K+) Join Now
नरमा कपास ग्वार मुंग मोठ के किसान इस ग्रुप से जुड़े Join Now
hui

13 अक्टूबर सरसो का भाव

Rate this post

13 अक्टूबर सरसो का भाव

सरसो सलोनी का भाव
कोटा सलोनी 7050
अलवर सलोनी 7100
आगरा सलोनी 7100

भरतपुर सरसो 6280

खैरथल सरसो 5400/5770

आदमपुर सरसो 5990

अबोहर सरसो 5150/5675

कोटा सरसो 5500/6000

रायसिंनगर सरसो 6000

अशोकनगर सरसो 5500/6000

सतना सरसो 5300/5600

श्योपुर सरसो 6000

कामां सरसो 6262

नगर सरसो 6262

नदबई सरसो 6262

डीग सरसो 6262
कुम्हेर सरसो 6262

बारां सरसो 5600/5900

दिल्ली सरसो 6350/6400

पोरसा सरसो 5775

अलीगढ़ सरसो 5900

बरवाला सरसो 6000

हिसार सरसो 5800

गंगापुर सिटी सरसो 6300/6311

टोंक सरसो 6230

चरखी दादरी 6250/6300

मुरैना सरसो 5800

अलवर सरसो 6250/6300

जयपुर सरसो 6550

नेवई सरसो 6200

सादुल शहर सरसो 5375/5842

श्री गंगानगर सरसो 5400/5950

गोलू वाला सरसो 5920

पूगल सरसो 5400/5500

भट्टू सरसो 5861

ऐलनाबाद सरसो 5931

संगरिया सरसो 5100/5800

धौलपुर सरसो 6275

रावला सरसो 5300/6055

सिवानी सरसो 5521/6100

पदमपुर सरसो 5457/5851

नोखा सरसो 5300/5600

मेड़ता मंडी सरसो 5650/6000

सादुलपुर चूरू 5825

नोहर सरसो 5500/6120

नरमा का भाव👈क्लिक करें

ग्वार,मुंग,मोठ,जीरा,गेहूं,चना,आदि भाव👈क्लिक करें

धान का भाव👈क्लिक करें

आगे वाली पोस्ट देखे
13 अक्टूबर सफेद सोना आज फिर नरम नमस्कार दोस्तो दूसरे दिन भी सफेद सोना फीका नजर…
error: Content is protected !!